Em muốn được mặc thử váy cưới, cùng với người yêu chụp hình cưới. Bên cạnh đó em muốn chứng minh cho mọi người biết Bắc – Nam vẫn có thể chung một nhà. Sẽ hạnh phúc và thật hạnh phúc.