Hi.. tham gia chương trình này mình muốn vẻ bề ngoài con người của mình  đươc biến đổi như thế nào nhờ các vi chuyên gia như những gì mình đã được đoc trên trang. Và mình muốn đươc mặc thử váy cưới môt lần.

Mình cảm ơn nha.