Có lẽ mình sẽ là người có trọng lượng cơ thể thấp nhất… Mình muốn thử làm cô dâu thậ xinh một lần… Vì mình luôn tự ti về cân nặng thế này thì làm sao mặc vừa và đẹp được chiếc váy cưới đây..