Muốn  trải nghiệm. Ưới muốn được mặc váy cưới 1 lần. Muốn ấn tượng và ghi lại khoảng khắc đẹp nhất.  Giao lưu học hỏi.