1. ĐỪNG cãi lý với kẻ say

2. ĐỪNG bắt tay với kẻ xấu

3. ĐỪNG chiến đấu với kẻ liều

4. ĐỪNG nói nhiều với kẻ ngu!

Thêm 1 điều nữa cho ngày mới thật tuyệt vời 

"Cuộc đời ngắn lắm, ĐỪNG bao giờ lãng phí nó vào việc cố gắng LÀM HÀI LÒNG TẤT CẢ MỌI NGƯỜI!"