Chỉ đơn guản vậy thôi nhưng để làm đc đôi khi lại ko dễ dàng tí nào.