Thích trải nghiệm làm cô , ước mơ một lần được mặc một bộ áo cưới tuyệt đẹp .