1-Ohlola của MARE JACOBS

Đúng nhu tên gọi ohlola thu húc phái đẹp vui TUOI mát lành tán tỉnh khứu giác để tạo nên điều kỳ diệu đó các chuyen gia đã kết họp các Hoa mâm xoi ,hưởng mộc Lan ,hỏa táo,hưởng vani và gỏ tàn hưởng .Tác cả nhu Hoà quyện và mang trong mình súc quyến rủ ích cô dâu nào có thể chói tù.

2-Chanel.No5 

Nếu bạn là thiếu nủ theo chủ nghĩa Thanh tao,cỏ điển thì mùi hưởng quyến rủ channel.No5 .Chằc chấn khiến bạn mê mản túc thì.Nồng nàn Ấn tượng  Nhung không hề lán áp đây thật sụ là hưởng thọ vành cho cô dâu mói.

3-Candy của Parada 

Mang trong mình mùi hưởng kẹo ngọt,pha lãn chúc quyến luyến đày gọi cảm candy chính là ẩn số cưới cùng trong chủ hành trình tìm kiếm quyến ru cho ngày trong dại cua bạn.Đuọc Hoà tron cục kỳ tin tế của xạxạ

4-ligeht blue của Docel và Gabbana

5-Romancen của Ralpth Lảuen

6- pal in love của philosophy

7-Beautyfun của Estti lauder