Muốn thử làm cô dâu xem mình sẽ như thế nào 🙂

Qua chương trình mong muốn được giao lưu với tất cả các bạn trong cuộc thi cũng như tất cả các bạn sắp kết hôn giống mình 

Facebook của mình Là Hồ Việt Trinh Các bạn nhớ bình chọn cho mình nhé