Kiểu 1: Sau cuộc trò chuyện, cả hai cùng im lặng nhìn nhau và chìm đắm trong nụ hôn.

Kiểu 2: Chỉ trỏ, chỉ trỏ, và… hôn trộm nàng.

Kiểu 3: Đẩy nàng dựa vào tường và hôn đắm đuối

Kiểu 4: Cả hai đều có chung suy nghĩ nhưng đều rất thẹn thùng.

Kiểu 5: Chàng là người chủ động.

Kiểu 6: Chẳng may ngã vào người cô ấy, và… chụt chụt.

Kiểu 7: Nàng đang ngủ và chàng hôn trộm.

Kiểu 8: Cuối cùng, nàng là người chủ động khiến chàng vô cùng bất ngờ.