Từ ánh sáng lấp lánh của pha lê…

               

Cho đến vẻ đẹp đơn giản của xê – quin…

               

                

               

Những phụ kiện này thay cho hoa cài tóc…

               

               

Hay voan đội đầu mà vẫn làm cho mái tóc thêm trẻ trung, duyên dáng…