Được làm cô dâu là mong ước của mọi cô gái. Và em cũng thế!