Tháng 8 này mình sẽ là cô dâu, mình rất hồi hộp và không biết hôm đó mình sẽ như thế nào! Do vậy mình rất mong được thử làm cô dâu!!