Anh có thể lựa chọn yêu hoặc không yêu em nhưng anh chỉ có thể lựa chọn yêu anh hay càng yêu anh hơn mà thôi. ^_____________^