Anh!

Em quay lại nhìn tất cả nơi em đi qua. Nơi em dừng lại. Nơi em bỏ lưng chừng. Nơi nào anh cũng đi cùng. Ngay cả em từ bỏ quyền yêu thương anh. Anh vẫn nhẫn nại đi cùng. Anh kéo em về phía anh rất chắc chắn và kiên định. Có thể cuộc đời này biến em thành nợ nần của anh. Thương em khổ thật chứ chẳng đùa. 

Em cũng đã từng thử làm cô dâu của Marry khi anh còn ở Việt Nam. Em muốn anh đến xem, nhưng hôm ấy mưa rất to và anh cũng không đến được.

Nhưng lần tới này thì anh phải đến đấy, ngày của hai đứa mình 🙂