Con người có ba thứ không thể giấu giếm: ho khan, nghèo khổ và tình yêu, càng cố giấu thì lại càng hở.

Con người có ba thứ không nên tiêu xài: thân thể, tiền tài và tình yêu, càng muốn tiêu thì lại mất nhiều hơn được.

Con người có ba thứ không thể giữ lại: sinh mệnh, thời gian và tình yêu, càng giữ thì càng xa.

St