Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học California (Mỹ) đã yêu cầu những người tình nguyện chọn ra một gương mặt thu hút mình nhất trong xấp hình. Hình ảnh đã được xử lý tinh xảo sao cho gương mặt có nét tương đồng với người tham gia khảo sát ở các mức độ 11%, 22% và 33%. Kết quả cho thấy, gương mặt của người có độ giống 22% với người tham gia được lựa chọn nhiều nhất
 

.

Chúng ta thường nghe nói tướng phu thê được tạo thành do thói quen sinh hoạt giống nhau. Tuy nhiên, một nghiên cứu đăng trên tạp chí Discover (Mỹ) lại chỉ ra rằng con người có xu hướng lựa chọn bạn đời giống mình.Các nhà nghiên cứu thuộc 

Đại học California (Mỹ) đã yêu cầu những người tình nguyện chọn ra một gương mặt thu hút mình nhất trong xấp hình. Hình ảnh đã được xử lý tinh xảo sao cho gương mặt có nét tương đồng với người tham gia khảo sát ở các mức độ 11%, 22% và 33%. Kết quả cho thấy, gương mặt của người có độ giống 22% với người tham gia được lựa chọn nhiều nhất.

Các chuyên gia nghiên cứu cho biết, con người thời nguyên thủy đã thích chọn bạn đời có nét giống mình. Nhưng nếu quá giống thì có nguy cơ kết hôn cận huyết, quá khác nhau lại có thể lấy nhầm người của bộ tộc thù địch. Do đó, độ giống nhau khoảng 22% là khá ổn. Hãy lấy ảnh chụp cùng người yêu ra để xem hai bạn giống nhau bao nhiêu phần trăm nhé!