Cảm ơn anh đã đến bên em, cảm ơn anh đã cho em hạnh phúc. Cảm ơn tình yêu của em!!!!