Em cảm ơn đời đã cho em được yêu Được chia sẻ với những gì anh có Được ước mơ và ngày đêm được nhớ Đến một người yêu nhất chính là anh ! Nếu bảo rằng: tình xa cách là tình rất mong manh Em bác bỏ vì tình mình không thế Dẫu cách xa ta vẫn lục tìm cả khoảng trời dâu bể Để cùng nhau thắp lửa ấm yêu thuong Trăng dù khuyết ,hay khoảng trống chông chênh Hay câu thơ có nữa đời hụt hẫng Hoặc cung đàn lỡ cung trầm dấu lặng Thì đôi mình vẫn vẹn nghĩa nghe anh Em cảm ơn đời cho em có được anh Em hạnh phúc và mãi hoài hạnh phúc Muốn nói cùng anh trọn đời, câu em thích nhất : "Em yêu anh ! Yêu trọn vẹn cuộc đời !