Hết gửi trả lại toàn bộ kỉ vật tình yêu khiến bạn trai mất mặt đến những lời trù ẻo người yêu… là những chuyện bi hài diễn ra hậu chia tay.

Nếu là mình, bạn sẽ làm gì??