Họ và nhiếp ảnh gia cùng leo lên một vách đá cách mặt đất khoảng 20m để mong có được những bức ảnh để đời tại Kim Hoa, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc vào hôm qua (26.10). Nhìn tập ảnh cưới của họ, mọi người vừa ngưỡng mộ vì độ lãng mạn, vừa thót tim và ít ai dám bắt chước.

 

Tuyệt đỉnh lãng mạn nhưng sốc với kiểu leo vách núi chụp ảnh cưới 1

Tuyệt đỉnh lãng mạn nhưng sốc với kiểu leo vách núi chụp ảnh cưới 2

Tuyệt đỉnh lãng mạn nhưng sốc với kiểu leo vách núi chụp ảnh cưới 3

Tuyệt đỉnh lãng mạn nhưng sốc với kiểu leo vách núi chụp ảnh cưới 4

Tuyệt đỉnh lãng mạn nhưng sốc với kiểu leo vách núi chụp ảnh cưới 5

Tuyệt đỉnh lãng mạn nhưng sốc với kiểu leo vách núi chụp ảnh cưới 6

Tuyệt đỉnh lãng mạn nhưng sốc với kiểu leo vách núi chụp ảnh cưới 7

Tuyệt đỉnh lãng mạn nhưng sốc với kiểu leo vách núi chụp ảnh cưới 8