Đây là bộ ảnh cưới phóng sự được chụp rất tự nhiên, nên những hình ảnh và sắc thái của cô dâu chú rể rất tự nhiên nhẹ nhàng và đáng yêu. Tạo nên một tổng thể khiến bạn phải trầm trồ.

MJBlog1MJBlog2MJBlog3MJBlog4MJBlog5MJBlog6MJBlog7MJBlog8MJBlog9MJBlog10MJBlog11MJBlog12MJBlog13MJBlog14MJBlog15MJBlog16MJBlog17MJBlog18MJBlog19MJBlog20MJBlog21MJBlog22MJBlog23MJBlog24MJBlog25MJBlog26MJBlog27MJBlog28MJBlog29MJBlog30MJBlog31MJBlog32MJBlog33MJBlog34MJBlog35MJBlog36MJBlog37MJBlog38MJBlog39MJBlog40MJBlog41MJBlog42MJBlog43MJBlog44MJBlog45MJBlog46MJBlog47MJBlog48MJBlog49MJBlog50MJBlog51MJBlog52MJBlog53MJBlog54MJBlog55MJBlog56MJBlog57MJBlog58MJBlog59MJBlog60MJBlog61MJBlog62MJBlog63MJBlog64MJBlog65MJBlog66MJBlog67MJBlog68MJBlog69MJBlog70MJBlog71MJBlog72MJBlog73MJBlog74MJBlog75MJBlog76MJBlog77MJBlog78MJBlog79MJBlog80MJBlog81MJBlog81bMJBlog82MJBlog83MJBlog84MJBlog85MJBlog86MJBlog87MJBlog88MJBlog89MJBlog90MJBlog91MJBlog92MJBlog93MJBlog94MJBlog95