Muốn tham gia chương trình để xem mình sẽ trở thành một cô dâu trong tương lai như thế nào hihi