Từng phut từng giây hạnh phúc khi bạn được ở bên người mình yêu là thời gian không thể nào quên được. Ngoại trừ một trong hai có sự thay đổi tình yêu thì dễ bi lãng quên theo thoi gian. Khi yêu con người ta không biết sai, không biết nhận thức mình làm gi? Không cảnh giác, yêu là cho đi không cần phải nhận lại?

Vì thế khi yêu thật lòng bạn sẽ cảm nhận được tinh yêu mình trao cho người mình yêu là vô giá. Bạn có muốn trả lại thì cũng không trả nơ được tình yêu đâu, hay biết chân trọng quá khứ tình yêu. Đó cũng chính là kho tàng qúy báu trong tình yêu. Khi bạn nhận ra quá khứ của tình yêu bạn sẽ là người hạnh  phúc nhất trên thế gian trong tình yêu thật sự và là người có tương lai và cuộc sống ấm áp trong tình yêu gia đình. Hạnh phúc của tình yêu gia đình là cả một quá trình thời gian.