Mọi người ai biết cách đăng ký CTV chỉ em vs ạ. em điền vào biểu mẫu đang ký xong nhấn đồng ý thì máy báo là “câu trả lời của bạn đã được ghi lại” . vậy là em đã đăng ký thành công chưa mọi người? nếu chưa thì xin mọi người chỉ em cách đăng ký với ạ. thanks all