Trang diễn cho cô dâu làm lể gia tiên

Vói Trang phức đỏ truyền thống son moi cùng tông.Đoi môi là điểm nhấn Tôn lên vẻ mật ngạn ngòi cho cô dâu

Chuyên gia Trang diễn su vụng son moi đỏ lỳ tạo cám giác môi vầy gọi cám hon và lau choi.

Đoi mất được nhấn vói đường viền ở mí trên iu ó mất to loi cuốn vùng bóng mất màu nhạc nhẹ .

suu tầm