Khách hàng: Tôi muốn cài đặt Tình yêu. Nhưng tôi không phải là một kỹ thuật viên máy tính. Vậy tôi phải làm gì trước đây?
Nhân viên hỗ trợ kỹ thuật: Trước tiên, bạn cần mở rộng Trái tim của mình. Bạn biết nó nằm ở đâu chứ?
Khách hàng: Vâng tôi biết. Nhưng có một vài chương trình đang chạy. Liệu rằng điều này có làm ảnh hưởng đến quá trình cài đặt Tình yêu hay không?
Nhân viên hỗ trợ kỹ thuật: Chương trình nào vậy?
Khách hàng: Để xem nào… Tôi đang chạy tập tin Nỗi đau quá khứ.exe, Thiếu tôn trọng.exe, ác cảm.exe và Oán hận.com. Chúng sẽ ngăn không cho cài đặt Tình yêu.
Nhân viên hỗ trợ kỹ thuật: Không hề gì. Tình yêu sẽ tự động xóa đi tập tin Nỗi đau quá khứ.exe ngay trên hệ điều hành của bạn. Tình yêu sẽ thường trú trong bộ nhớ của bạn nhưng không gây ảnh hưởng gì đến những tập tin khác. Tình yêu sẽ ghi đè lên tập tin Thiếu tôn trọng.exe và sẽ tự nó khởi tạo ra module Tự trọng.exe. Tuy nhiên bạn cần phải tắt hẳn các chương trình ác cảm.exe và oán hận.com.
Khách hàng: Tôi không biết cách loại bỏ chúng. Bạn sẽ giúp tôi chứ?
Nhân viên hỗ trợ kỹ thuật: Dĩ nhiên là như vậy. Bạn hãy nhấp chuột vào menu Start và kích hoạt chương trình
Tha thứ.exe. Chạy chương trình này nhiều lần cho đến khi xóa hẳn các tập tin ác cảm.exe và Oán hận.com.
Khách hàng: Tôi đã làm xong. Và Tình yêu đă được tự động cài đặt. Như thế là ổn rối chứ?
Nhân viên hỗ trợ kỹ thuật: Đúng vậy. Bạn sẽ nhận được thông báo về việc tái cài đặt Trái tim. Nó đã xuất hiện chưa?
Khách hàng: Xuất hiện rồi. Vậy là quá trình cài đặt đã hoàn tất.