Muốn biết cảm giác lúc mang váy cưới 

mong muốn sẽ được thử váy và có mốt tấm hình cô dâu đẹp