Tôi tò mò về cái đẹp, và tôi muốn được trải nghiệm về cái đẹp. Bởi tôi không đẹp có nhiều khuyết điểm, liệu tôi có thể đẹp hơn….