mh với người mh yêu chuẩn bị về một nhà

mh muốn được lưu giữ khoảnh khắc hạnh phúc của mh

mh muốn có bộ ảnh thật lưu giữ khoảnh khắc hạnh phúc đó

^^