Làm sao để hết đau khổ ?
Làm sao để hạnh phúc ?
Làm sao để tha thứ ?
Làm sao để hạ bớt cơn giận dữ ?
Làm sao để chiến thắng u sầu ?