Tán gái mỗi thời mỗi khác nhau, nhưng thời Tam Quốc có những "đặc thù" riêng với đặc trưng của từng nhân vật như Tào Tháo, Lưu Bị, Gia Cát Lượng… đều được đưa vào bộ truyện tranh của nhân vật hoạt hình hư cấu Lê Bích bụng phệ với những minh họa vừa khớp với nội dung, vừa buồn cười và đầy tính phát hiện. 

Bộ tranh vui này cũng khiến nhiều bạn trẻ háo hức và tò mò vì khiến họ nhớ lại một thời tuổi trẻ mê Tam Quốc và thuộc lòng từng tính cách nhân vật. Thế nhưng ở góc độ tán gái này thì dường như chưa có kết luận nào "bá đạo" như thế.

tán gái thời Tam Quốc

tán gái thời Tam Quốc

tán gái thời Tam Quốc

         Tán gái phong cách Khăn vàng: Điểm mạnh nhanh gọn, tiện lợi, điểm yếu là luôn thất bại.
 

tán gái thời Tam Quốc
tán gái thời Tam Quốc
    Tán gái Phong cách Gia Cát Lượng: Điểm mạnh chuyên gia bày mưu tính kế ủ mưu cho anh em
                                   và cuối cùng vẫn có gấu, mỗi tội gấu xấu nhất truyện.

 

tán gái thời Tam Quốc

tán gái thời Tam Quốc

           Tán gái phong cách Trương Phi: Điểm mạnh sẵn sàng vì anh em, không cần gấu nhưng
                                                    điểm yếu cũng là không có gấu.

 

tán gái thời Tam Quốc

tán gái thời Tam Quốc

                               Tán gái phong cách Quan Vũ, tuy ngầu nhưng lại nhát gái.

 

tán gái thời Tam Quốc

tán gái thời Tam Quốc
          Tán gái phong cách Triệu Vân thì đầy ưu điểm nhưng nhược điểm lại là chỉ thích đàn ông.

 

tán gái thời Tam Quốc

tán gái thời Tam Quốc
     Tán gái
 phong cách Lã Bố là kiểu giai hư, nhiều gái theo nhưng lại vô cùng bận rộn với các nàng.

 

tán gái thời Tam Quốc

tán gái thời Tam Quốc
                     Tán gái phong cách Tào Tháo rất "phũ gái" nhưng luôn bị gái rình nói xấu.

 

tán gái thời Tam Quốc
tán gái thời Tam Quốc
Tán gái phong cách Lưu Bị là kiểu ủy mị, sướt mướt tuy cũng có hiệu quả nhưng lại hay bị anh em cười.

tán gái thời Tam Quốc

             Và kết luận bá đáo cuối cùng là "đừng tin những lời dạy tán gái nhảm nhí trên mạng".

 

Nguồn: afamily

 

(ST)