Chiếc hộp rỗng chúa đầy nhũng nụ hôn của người con gái chính là món quà vô cùng quý giá mà người cha luôn giũ bên mình.Trong cuộc sống,đoi khi chúng ta nhận được nhũng món quà quý giá Nhung lại vô tình bỏ qua.

Có một người cha nghèo đả vô tình quở phạt đứa con gái 3 tủi của mình gì tội lãng phí cả một cuộn giấy gói quà ùa vàng,tiền bạc eo hẹp khi đúa bé cất cuộn giấy quý ra thành tuần mãnh nhỏ,Trang trí một cái họp giấy .Sáng xóm hôm sau ,đúa con gái nhỏ vẫn mang cái họp quà đến nói vói cha:"con tặng bố"!Nguòi cha cảm thấy bói gói vì con giận giũ của mình tối hôm trước ròi con giận giũ lại bùng lên khi ông mỏ ra thấy cái hộp chống rỗng.Ông mãn con gái.Đúa con gái nhỏ ngước nhìn cha,nước mất rung rung thua" bố oi đó đâu phải là cái họp rỗng"con đã thối đầy nhũng nụ hôn vào họp đễnh tặng bố mà,!Nguòi cha giật mình,ông vong tay ôm lấy đứa con gái nhỏ cầu xinh con tha thú.

Đúa con gái nhỏ ,sau đó không bao lau qua đòi trong một tay nạng.Nhiều NÂM sau người cha vẫn giũ khu khu cái họp giấy bên mình,mỗi khi gập truyện Nẵng lòng ông lấy ra một nụ hôn tương tượng và nghỉ đến tình yêu mà đứa con gái bé bỗng của ông thổi đầy chiếc họp.

Trong cuộc sống chúng ta đã và xẽ nhận nhũng chiéc họp quý giá chúa đầy tình yêu và nhũng nụ hôn vô tu của con cái của chúng ta,tù bạn bè ,gia đình,trên đòi nầy chúng ta không thể có được Tài sản nào quý giá hon nhũng chiếc họp chúa đầy tình yêu vô tu nhu thế,!

                                                                                 SU TẦM