Hạnh phúc của em là khi có anh trong cuộc đời này. Chúng ta hãy cùng bên nhau mãi mãi anh nhé