Em muốn được thử làm cô dâu trước khi đến ngày cưới để giảm bớt sự hồi hộp