Em là cô dâu của lòng anh. Mãi mãi như vậy anh nhé