Tôi muốn làm thử cô dâu.muốn thử cảm giác khi hoá thân vào 1 người toả sáng trước bao nhiêu ánh mắt khi hướng vào tôi