Tình yêu luôn là chặng hành trình dài, mà em mặc áo cô dâu là cái mốc quan trọng nhất. Hạnh phúc rạng này bên anh ngày chung đôi!