Đã không ít lần em được đi dự Lễ Hôn Phối của các anh chị ở Nhà Thờ và em đã thầm ao ước có một ngày nào đó mình cũng được hạnh phúc như thế…