Nếu một ngày anh ngỏ lời yêu em

Sóng thôi vỗ vào mạn thuyền xa vắng

Cánh diều cao chốc đã liệng chênh chao

Em mong ngày mình mặc áo cô dâu