Tình ơi cho ta hỏi
Khi nào hết mồ côi
Tình ơi cho ta hỏi 
Không yêu có thiệt thòi?
Ngoài kia bao cặp đôi
Quấn quýt trưa chiều tối
Rồi lại hờn lại dỗi
Tình chỉ thế là thôi?
Nghìn đêm dài gối chiếc
Cô đơn riết cũng quen
Yêu đương cuộc đỏ đen
Không yêu người bảo kén
Giờ thấy lòng hơi thẹn 
Ngán ngẫm chuyện đua chen
Đêm chèo queo gối chiếc
Khỏi mất công buông rèm.