Từng nghe " Định mệnh có thể sắp xếp cho ta gặp ai đó trong cuộc đời, nhưng ở lại hay ra đi lại còn phụ thuộc vào cách ta nắm lấy". Vậy làm sao để biết đâu là định mệnh của cuộc đời mình, hay cứ phải chờ cho đến lúc mất đi rồi ta mới biết.

Tôi cũng tin rằng mỗi người đều có định mệnh của riêng mình và gặp được định mệnh sớm hay muộn thì lại do duyên số.