Đàn bà sai lầm lớn nhất là thông cảm cho người đàn ông mình yêu thương cái tính vô tâm, bởi dù anh ta có tốt với bạn bao nhiêu đi chăng nữa, đó cũng chỉ là bạn tự ngộ nhận còn cái vô tâm ấy là điều cả cuộc đời bạn phải đau khổ