Là con gái ai cũng mong muốn mình đẹp… Và chỉ đẹp khi được làm cô dâu… Nên em mong muốn được 1 lần trải nghiệm sự thay đổi của bản thâN…