Yêu là khi chúng ta chạm vào nhau giữa cuộc đời và ở lại bên nhau.