Vì phụ nữ độc lập sẽ yêu và lấy một người đàn ông làm chồng chứ không phải cưới một ngôi nhà, một cái xe hay một thẻ tín dụng.

Độc lập là sự quyến rũ không bao giờ nhàm chán

Độc lập là sự quyến rũ không bao giờ nhàm chán

Phụ nữ mà ưa dự dẫm thì sẽ trở nên tham lam, phụ nữ quen độc lập thì sẽ trở nên tham vọng, phụ nữ sống nhờ có ngày sẽ mất tất cả, phụ nữ tự thân có ngày sẽ sở hữu mọi thứ. Phụ nữ suy nghĩ hạn hẹp và nông nổi thì cần đàn ông để tồn tại, phụ nữ quyền lực và sâu sắc khiến đàn ông thấy thèm 🙂