Nếu có một bờ vai để tựa
Em sẽ thật ngoan say ngủ giấc dài
Quên quá khứ với những điều phiền muộn
Quên nhọc nhằn, cay đắng lẫn chông gai

Nếu có một bàn tay cho em nắm
Hãy đưa em theo trên khắp các nẻo đường
Nơi được bên anh là nơi em hạnh phúc
Dẫu nắng cháy ban ngày hay đêm dội mưa tuôn

Nếu có một trái tim chung thủy
Dành riêng em và duy nhất cho em
Thế giới rộng em chẳng tìm kiếm nữa
Bởi chính anh… thế giới của em rồi

Ở đâu… hỡi người mơ trong tâm tưởng?
Phải giấc mơ không có thật bao giờ?
Anh đến chứ? Nói rằng : anh sẽ đến
Còn đợi chờ… là việc của riêng em.!