Khẳng định bản thân, và muốn cảm nhận niềm hạnh phúc mặc áo cưới trước khi có được hạnh phúc đích thực của chính mình