• tình yêu vững bền là niềm ao ước của mọi cô gái, để tiến đến hôn nhân thì điều này là vô cùng quan trọng, bạn đã hiểu và cảm thông cho người bạn yêu đủ lớn chưa để hướng đến hạnh phúc mà người ta gọi là trăng mật….