Chúng ta đã từng sống những ngày tuổi trẻ như vậy, đời đẹp như một đoá hoa. Dù đến lúc tàn phai, cũng đã từng rực rỡ.